Dátový zdroj adries

Tento sprievodca zaregistruje existujúci adresár ako dátový zdroj LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


Kedykoľvek môžete zaregistrovať databázu adries a iné zdrojové dáta v LibreOffice:

Registrácia databázy kontaktov

Prosím vyberte typ vašej externej databázy kontaktov

Nie všetky typy sú prístupné vo všetkých systémoch.

Thunderbird

Túto možnosť vyberte, ak už používate adresár v Thunderbird alebo Icedove.

Databáza kontaktov prostredia KDE

Ak používate databázu kontaktov prostredia KDE, zvoľte túto možnosť.

macOS Address book

Ak používate adresár v MacOS, vyberte túto možnosť.

Evolution

Ak používate databázu kontaktov z aplikácie Evolution zvoľte túto možnosť.

Evolution LDAP

Ak používate databázu kontaktov z aplikácie Evolution LDAP, zvoľte túto možnosť.

Groupwise

Túto možnosť vyberte, ak už používate adresár v Groupwise.

Ostatné externé zdroje dát

Ak si prajete zaregistrovať ako databázu kontaktov LibreOffice iný dátový zdroj, zvoľte túto možnosť.

Zrušiť

Ukončí sprievodcu bez uskutočnenia akýchkoľvek zmien.

Späť

Umožnia vám zobraziť voľby predchádzajúcich krokov. Zároveň bude uložené aktuálne nastavenie.

Ďalej

Uloží aktuálne nastavenia a pokračuje na ďalšiu stránku.

Vytvoriť

Vytvorí spojenie na dátový zdroj a ukončí tento dialóg.

Please support us!