Sprievodca Eurokonvertorom

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Konvertovať je možné iba zavreté súbory. Je možné použiť Eurokonvertor aj v otvorenom dokumente aplikácie LibreOffice Calc, ale v tomto prípade bude otvorený samostatný dialóg. Tento dialóg je opísaný na konci tejto sekcie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


Warning Icon

Konvertované sú iba meny štátov Európskej menovej únie.


Rozsah

Samostatný LibreOffice Calc dokument.

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Celý adresár

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Meny

Specifies the currency to be converted into euros.

Zdrojový adresár / Zdrojový dokument

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Vrátane podpriečinkov

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Polia a tabuľky konvertovať aj v textových dokumentoch

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Warning Icon

Hodnoty v textových dokumentoch, ktoré nie sú v poliach alebo tabuľkách nebudú konvertované.


Dočasne odomkni listy bez opýtania

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Cieľový adresár

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Zrušiť

Closes the Euro Converter.

Pomocník

Activates the help for the dialog.

Konvertovať

Starts the conversion.

Počas prevádzania bude v dialógovom okne zobrazený jeho priebeh.

Späť

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Ikonka

Eurokonvertor

Dialóg Eurokonvertoru obsahuje nasledujúce funkcie:

Celý dokument

Converts the entire document.

Meny

Specifies the currency to be converted into euros.

Výber

Vyberte bunky, ktoré chcete konvertovať, ak ste neoznačili pole Celý dokument. Vyberte možnosť a kliknite na požadované vstupy v poli Šablóny / Rozsahy peňažných čiastok. Vybratý rozsah bude zobrazený v dokumente. Pre uskutočnenie prevodu kliknite na tlačidlo Previesť.

Štýly buniek

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Bunky z aktuálneho listu, ktoré majú formát meny

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Bunky meny v celom dokumente

All currency cells in the active document will be converted.

Vybraná oblasť

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Šablóny/Rozsahy peňažných čiastok

Displays the ranges to be converted from the list.

Please support us!