Konvertor dokumentov – ďalšie strany

Pre každý typ šablóny a dokumentu určuje adresár, z ktorého sa bude čítať a adresár, do ktorého sa bude zapisovať.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Šablóny

Rozhoduje, či budú šablóny konvertované a ako budú konvertované.

Šablóny textových súborov

Označenie "Textové šablóny" sa môžete zmeniť v závislosti na výbere z predchádzajúcej strany. Ak vyberiete napríklad dokumenty Microsoft Word, nadpis bude "Word šablóny".

Určuje, či budú konvertované šablóny.

Vrátane podadresárov

Udáva, či sa hľadané súbory budú hľadať aj v podadresároch vybraného adresára.

Importovať z

Určuje adresár obsahujúci zdrojové súbory.

Uložiť do

Určuje adresár, do ktorého budú uložené výsledné súbory.

...

Otvorí dialóg pre vybratie požadovanej cesty.

Dokumenty

Rozhoduje, či a ako budú dokumenty konvertované.

Textové dokumenty

Nadpis "Textové dokumenty" sa môžete zmeniť v závislosti na výbere z predchádzajúcej strany. Ak vyberiete napríklad dokumenty Microsoft Word, nadpis bude "Word dokumenty".

Určuje, či budú dokumenty konvertované.

Vrátane podadresárov

Udáva, či sa hľadané súbory budú hľadať aj v podadresároch vybraného adresára.

Importovať z

Určuje adresár obsahujúci zdrojové súbory.

Uložiť do

Určuje adresár, do ktorého budú uložené výsledné súbory.

...

Otvorí dialóg pre vybratie požadovanej cesty.

Tu sa môžete vrátiť na hlavnú stránku Konvertora dokumentov

Please support us!