Konvertor dokumentov

Kopíruje a konvertuje dokumenty do formátu OpenDocument XML, používaného aplikáciou LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Document Converter.


The wizard converts documents from Microsoft Word, Excel and PowerPoint. The source files are only read, not edited. New target files are written with the new file name extension in the same or a new folder.

Konvertor dokumentov obsahuje nasledujúce strany:

Konvertor dokumentov – Strana 1

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

Konvertor dokumentov – ďalšie strany

Pre každý typ šablóny a dokumentu určuje adresár, z ktorého sa bude čítať a adresár, do ktorého sa bude zapisovať.

Konvertor dokumentov – Výsledok

Zobrazí zhrnutie, ktoré ukáže, čo bude konvertované po stlačení tlačidla Previesť.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Späť

Umožnia vám zobraziť voľby predchádzajúcich krokov. Zároveň bude uložené aktuálne nastavenie.

Ďalej

Uloží aktuálne nastavenia a pokračuje na ďalšiu stránku.

Konvertovať

If you click forward through the dialog, this button is called Next. On the last page the button has the name Convert. The conversion is then performed by clicking the button.

Please support us!