Sprievodca prvkom tabuľky - Vytvoriť skupinu možností

Určuje označenie pre skupinu možností.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Aký popis má byť pridelený vašej skupine výberu?

Určuje označenie pre celú skupinu. Označenie uvidíte na mieste skupiny. Text, ktorý sem vložíte, bude korešpondovať s vlastnosťou Označenie skupiny.

Please support us!