Sprievodca prvkom tabuľky - Hodnoty polí

Každému poľu možnosti priradí odkazovú hodnotu.

Vyberte pole možnosti zo zoznamu a zadajte zodpovedajúcu odkazovú hodnotu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Akú hodnotu chcete priradiť jednotlivým voľbám?

Ako východziu hodnotu vybraného poľa možnosti zadajte číslo alebo text.

Polia možností

Vyberte pole možnosti, ku ktorému si prajete priradiť východziu hodnotu.

Please support us!