Sprievodca prvkom tabuľky - Výber základného poľa

Určuje, či bude jedno pole vybrané ako základná možnosť.

Základná možnosť bude použitá, ak otvoríte formulár v používateľskom režime. Touto možnosťou určujete vlastnosť Základný stav.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 2.


Má byť jedno pole voľby vybrané ako východzie?

Určuje, či chcete nastaviť východzie nastavenia pre zoskupenia.

Áno, toto:

Určuje, ktoré pole možností bude vybrané ako východzie pre otvorenie formulára. Vyberte možnosť zo zoznamu.

Pole zoznamu

Vyberte pole možnosti, ktoré si prajete mať pri otvorení formulára nastavené ako východzie.

Nie, nebude vybraté žiadne pole.

Určuje, že Ako východzia možnosť nebude vybraté žiadne pole.

Please support us!