Sprievodca prvkom zoskupenia: Údaje

Určuje, ktoré možnosti budú obsiahnuté v poli zoskupenia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


Aké názvy chcete dať poliam možností?

Určuje názvy príslušných polí možností. Názov poľa možnosti uvidíte vo formulári. Táto položka súvisí s vlastnosťou Označenie poľa.

Prijať

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


Zadajte názov označenia pre každé pole možností a kliknutím na tlačidlo šípky ho skopírujte do zoznamu. Tento postup opakujte pre všetky polia možností.

Polia možností

Zobrazí všetky možnosti, ktoré majú byť zahrnuté do poľa zoskupenia.

Odstrániť

<<

Odstráni vybranú možnosť zo zoznamu.


Please support us!