Sprievodca prvkom zoskupenia

Sprievodca prvkom skupiny bude automaticky spustený hneď ako vložíte do dokumentu prvok Zoskupenia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Sprievodca prvkom zoskupenia: Údaje

Určuje, ktoré možnosti budú obsiahnuté v poli zoskupenia.

Sprievodca prvkom tabuľky - Výber základného poľa

Určuje, či bude jedno pole vybrané ako základná možnosť.

Sprievodca prvkom tabuľky - Hodnoty polí

Každému poľu možnosti priradí odkazovú hodnotu.

Sprievodca prvkom tabuľky - Databázové pole

Táto strana je zobrazená iba vtedy, ak je dokument pripojený k databázy. Určuje, či majú byt odkazové hodnoty uložené v databázy.

Sprievodca prvkom tabuľky - Vytvoriť skupinu možností

Určuje označenie pre skupinu možností.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Späť

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Ďalej

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Vytvoriť

Creates the object.

Please support us!