Exportovať HTML – Strana 6

Definuje farby pre publikáciu.

Formátovanie textu je prevzaté z prezentácie alebo kresby. Ak ste nevybrali možnosť Vytvoriť titulnú stranu alebo ako druh publikácie zvolili Automaticky alebo WebCast, táto stránka bude preskočená.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.


Vybrať farebnú schému

Určuje farebnú schému a farby textu a pozadia.

Použiť schému farieb z dokumentu

Rozhoduje o použití farieb zo štýlov použitých v aktuálnom dokumente.

Použiť farby prehliadača

Použiť základné farby divákovho webového prehliadača.

Použiť vlastnú farebnú schému

Umožní vám pre niektoré objekty prezentácie definovať vlastné farby.

Text

Otvorí dialóg Farba, v ktorom je možné vybrať farbu textu prezentácie.

Hypertextový odkaz

Otvorí dialóg Farba, v ktorom je možné vybrať farbu textu prezentácie.

Aktívny odkaz

Otvorí dialóg Farba, v ktorom je možné vybrať farbu aktívnych hypertextových odkazov.

Navštívený odkaz

Otvorí dialóg Farba, vo ktorom je možné vybrať farbu navštívených hypertextových odkazov.

Pozadie

Otvorí dialóg Farba, v ktorom je možné zvoliť farba pozadia prezentácie.

Please support us!