Exportovať HTML – Strana 5

Definuje štýly tlačidiel pre navigáciu medzi snímkami prezentácie.

Ak ste nevybrali možnosť Vytvoriť titulnú stranu alebo ako druh publikácie zvolili Automaticky alebo WebCast, táto stránka sa nezobrazí.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard.


Vybrať štýl tlačidla

Určuje, či chcete vložiť tlačidlá pre navigáciu do vašej prezentácie. Môžete si vybrať aj štýly tlačidiel.

Iba text

Namiesto tlačidiel vloží iba hypertextové odkazy.

Pole výberu

Zobrazí prístupné štýly tlačidiel. Pre výber štýlu naňho kliknite.

Please support us!