Sprievodca formulárom - Vybrať štýl

Určuje štýl formulára.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Vybrať štýl

Určuje štýl strany formulára.

Okraj poľa

Specifies the field border style.

Bez okrajov

Určuje, že polia nemajú orámovanie.

3D vzhľad

Určuje, že okraje polí majú 3D vzhľad.

Plochý

Určuje, že okraje polí majú plochý vzhľad.

Sprievodca formulárom - Nastaviť názov

Please support us!