Sprievodca formulárom - Nastaviť zadávané dáta

Určuje režim zadávania dát pre nový formulár.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Formulár sa bude používať iba pre zadávanie nových dát. Existujúce dáta nebudú zobrazené.

Vytvorí formulár, ktorý sa bude používať len pre zadávanie nových dát.

Formulár bude zobrazovať všetky údaje.

Vytvorí formulár, ktorý sa bude používať na zobrazovanie existujúcich údajov ako aj na zadávanie nových.

Zakázať úpravu existujúcich údajov.

Vyberte pre zákaz úprav údajov.

Zakázať zmazávanie existujúcich údajov.

Vyberte pre zákaz mazania údajov.

Zakázať pridávanie nových údajov.

Vyberte pre zákaz pridávania nových údajov.

Sprievodca formulárom - Vybrať štýl

Please support us!