Sprievodca formulárom - Usporiadať ovládacie prvky

Na tejto strane sprievodcu môžete vybrať rozvrhnutie vytváraného formulára.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Označenie

Zarovnať vľavo

The labels are left-aligned.

Zarovnať vpravo

The labels are right-aligned.

Usporiadanie hlavného formulára

Stĺpcový - popisky vľavo

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Stĺpcový - popisky hore

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Ako dátový list

Aligns the database fields in a tabular form.

Do blokov - popisy nad

Arranges the labels above the corresponding data.

Usporiadanie podformulára

Stĺpcový - popisky vľavo

Zarovná polia databázy do stĺpcov pričom popisky sú vľavo.

Stĺpcový - popisky hore

Zarovná polia databázy do stĺpcov pričom popisky sú hore.

Ako dátový list

Zarovná polia databázy do tabuľky.

Do blokov - popisy nad

Zarovná popisky nad zodpovedajúce dáta.

Sprievodca formulárom - Nastaviť zadávané dáta

Please support us!