Sprievodca formulárom - Zobraziť spojené polia

Ak si v 2 kroku vyberiete možnosť Podformulár založený na ručnom výbere polí, môžete vybrať spojené polia na tejto strane sprievodcu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Prvé spojené polia podformulára

Vyberte pole podformulára, ktoré bude spojené s poľom hlavného formulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Prvé spojené pole hlavného formulára

Vyberte pole hlavného formulára, ktoré bude spojené s poľom podformulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Druhé spojené pole podformulára

Vyberte pole podformulára, ktoré bude spojené s poľom hlavného formulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Druhé spojené pole hlavného formulára

Vyberte pole hlavného formulára, ktoré bude spojené s poľom podformulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Tretie spojené pole podformulára

Vyberte pole podformulára, ktoré bude spojené s poľom hlavného formulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Tretie spojené pole hlavného formulára

Vyberte pole hlavného formulára, ktoré bude spojené s poľom podformulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Štvrté spojené pole podformulára

Vyberte pole podformulára, ktoré bude spojené s poľom hlavného formulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Štvrté spojené pole hlavného formulára

Vyberte pole hlavného formulára, ktoré bude spojené s poľom podformulára vybraného z vedľajšieho zoznamu.

Sprievodca formulárom - Usporiadať ovládacie prvky

Please support us!