Sprievodca formulárom - Pridanie polí do podformulára

Určite tabuľku alebo dotaz potrebný pre vytvorenie podformulára a určite, ktoré polia chcete zahrnúť do podformulára.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Tabuľky alebo dotazy

Určuje tabuľku alebo dotaz, pre ktorý bude podformulár vytvorený.

Dostupné polia

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Pre presunutie poľa vyššie kliknite sem.

v

Pre presunutie vybraného poľa nižšie kliknite sem.

Polia v mojom podformulári.

Zobrazí všetky polia, ktoré budú zahrnuté v novom podformulári.

Sprievodca formulárom - Zobraziť spojené polia

Please support us!