Sprievodca formulárom - Nastavenie podformulára

Určuje, či chcete použiť podformulár a zadajte jeho vlastnosti. Podformulár je formulár vložený do iného formulára.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Pridať podformulár

Vyberte pre pridanie podformulára.

Podformulár založený na existujúcej relácií.

Kliknite pre pridanie podformulára založeného na existujúcej relácií.

Ktorú reláciu chcete pridať?

Vyberte reláciu, na ktorej je podformulár založený.

Podformulár založený na manuálnom výbere polí.

Kliknite pre pridanie podformulára založeného na ručnom výbere polí.

Sprievodca formulárom - Pridanie polí do podformulára

Please support us!