Sprievodca poradou - Položky porady

Určuje témy programu, ktoré sa majú v šablóne porady vytlačiť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Témy

Zadajte témy programu. Pre zmenu poradia tém programu použite tlačidla Hore a Dole.

Vložiť

Vloží prázdny riadok pre tému za aktuálny riadok.

Odstrániť

Odstráni aktuálnu tému programu.

Presunúť vyššie

Posunie vyššie aktuálnu tému programu ..

Presunúť nižšie

Presunie nižšie aktuálnu tému programu.

Choď na Sprievodca poradou - Meno a umiestnenie

Please support us!