Sprievodca poradou - Mená

Určuje mená, ktoré majú byť vytlačené v porade.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


Zvolávajúci

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno osoby, ktorá poradu zvolala.

Predsedajúci

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno predsedajúcej osoby.

Zapisovateľ

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno zapisovateľa.

Moderátor

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno moderátora.

Pracovníci

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno pracovníkov.

Pozorovatelia

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno pozorovateľov.

Účastníci

Určuje, či sa má vytlačiť riadok, do ktorého môžete vložiť meno účastníkov.

Choď na Sprievodca poradou - Položky porady

Please support us!