Sprievodca poradou - Záhlavie

Určuje záhlavia, ktoré chcete zahrnúť do porady.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


Druh schôdzky

Určuje, či sa má vytlačiť riadok typ stretnutia.

Prosím čítajte

Určuje, či sa má vytlačiť riadok prosím čítajte.

Prineste si

Určuje, či sa má vytlačiť riadok Prineste si.

Poznámky

Určuje, či sa má vytlačiť riadok Poznámky.

Choď na Sprievodca poradou - Mená

Please support us!