Sprievodca poradou - Vzhľad strany

Určuje vzhľad strany pre poradu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Návrh strany

Zo zoznamu vyberte vzhľad stránky.

Včítane formulára pre záznam porady

Vytlačí stranu, na ktorej si môžete robiť poznámky v priebehu porady.

Choď na Sprievodca poradou - Všeobecné informácie

Please support us!