Sprievodca poradou

Spustí sprievodcu, ktorý vám pomôže vytvoriť šablónu porady. Program je možné použiť pre upresnenie diskusných tém konferencií a stretnutí.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice prichádza s jednoduchou šablónou porady, ktorú môžete upravovať podľa vašich potrieb. Sprievodca ponúka veľa rôznych možností vzhľadu pre vytváranie šablón. Náhľad vám dáva predstavu ako bude výsledná porada vyzerať.

V dialógovom okne môžete zadané hodnoty kedykoľvek meniť. Môžete tiež preskočiť stranu alebo aj všetky strany. V tom prípade ostanú v platnosti aktuálne (alebo základné) nastavenia.

Sprievodca poradou - Vzhľad strany

Určuje vzhľad strany pre poradu.

Sprievodca poradou - Všeobecné informácie

Určuje dátum, čas, názov a miesto stretnutia.

Sprievodca poradou - Záhlavie

Určuje záhlavia, ktoré chcete zahrnúť do porady.

Sprievodca poradou - Mená

Určuje mená, ktoré majú byť vytlačené v porade.

Sprievodca poradou - Položky porady

Určuje témy programu, ktoré sa majú v šablóne porady vytlačiť.

Sprievodca poradou - Meno a umiestnenie

Vyberte nadpis a umiestnenie pre šablónu porady.

Späť

Vracia na voľby urobené na predchádzajúcej strane. Aktuálne nastavenia ostanú v platnosti. Toto tlačidlo ostáva aktívne iba po prvej strane.

Ďalej

Sprievodca uloží aktuálne nastavenia a prejde na ďalšiu stranu. Po dosiahnutí poslednej strany sa toto tlačidlo stane neaktívne.

Dokončiť

Na základe vašich volieb sprievodca vytvorí šablónu dokumentu a uloží ju na váš pevný disk. Nový dokument založený na šablóne s názvom "UntitledX" sa objaví na pracovnej ploche.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno a zruší všetky zmeny.

Note Icon

LibreOffice na základe zvolenej šablóny dokumentu uloží aktuálne nastavenia pomocníka. Tieto nastavenia budú použité ako základné pri ďalšom spustení pomocníka.


Please support us!