Sprievodca poradou

Spustí sprievodcu, ktorý vám pomôže vytvoriť šablónu porady. Program je možné použiť pre upresnenie diskusných tém konferencií a stretnutí.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice prichádza s jednoduchou šablónou porady, ktorú môžete upravovať podľa vašich potrieb. Sprievodca ponúka veľa rôznych možností vzhľadu pre vytváranie šablón. Náhľad vám dáva predstavu ako bude výsledná porada vyzerať.

V dialógovom okne môžete zadané hodnoty kedykoľvek meniť. Môžete tiež preskočiť stranu alebo aj všetky strany. V tom prípade ostanú v platnosti aktuálne (alebo základné) nastavenia.

Sprievodca poradou - Vzhľad strany

Určuje vzhľad strany pre poradu.

Sprievodca poradou - Všeobecné informácie

Určuje dátum, čas, názov a miesto stretnutia.

Sprievodca poradou - Záhlavie

Určuje záhlavia, ktoré chcete zahrnúť do porady.

Sprievodca poradou - Mená

Určuje mená, ktoré majú byť vytlačené v porade.

Sprievodca poradou - Položky porady

Určuje témy programu, ktoré sa majú v šablóne porady vytlačiť.

Sprievodca poradou - Meno a umiestnenie

Vyberte nadpis a umiestnenie pre šablónu porady.

Späť

Vracia na voľby urobené na predchádzajúcej strane. Aktuálne nastavenia ostanú v platnosti. Toto tlačidlo ostáva aktívne iba po prvej strane.

Ďalej

Sprievodca uloží aktuálne nastavenia a prejde na ďalšiu stranu. Po dosiahnutí poslednej strany sa toto tlačidlo stane neaktívne.

Dokončiť

Na základe vašich volieb sprievodca vytvorí šablónu dokumentu a uloží ju na váš pevný disk. Nový dokument založený na šablóne s názvom "UntitledX" sa objaví na pracovnej ploche.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Note Icon

LibreOffice na základe zvolenej šablóny dokumentu uloží aktuálne nastavenia pomocníka. Tieto nastavenia budú použité ako základné pri ďalšom spustení pomocníka.


Please support us!