Sprievodca faxom - Príjemca a odosielateľ

Určuje príjemcu a odosielateľa faxu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Použiť informácie o používateľovi pre spiatočnú adresu

Vloží do šablóny faxu zástupné pole pre adresu. Neskôr v dokumentu kliknite na zástupné pole a zadajte skutočné hodnoty.

Nová spiatočná adresa

Vyberte, ak chcete zadať adresu do následujúcich textových polí. Údaje sa do fax dokumentu vložia ako bežný text.

(Dátové pole adresy)

Vložte adresu odosielateľa.

Použiť zástupné pole pre adresu príjemcu

Vloží do šablóny faxu zástupné pole pre adresu. Neskôr v dokumentu kliknite na zástupné pole a zadajte skutočné hodnoty.

Použiť databázu adries pre hromadnú korešpondenciu

Vloží databázové polia, ktoré sa použijú neskôr pri hromadnej korešpondencií.

Choď na Sprievodca faxom - Päta

Please support us!