Sprievodca faxom - Položky

Určuje, ktoré prvky faxu majú byť vytlačené.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


Logo

Obsahuje logo spoločnosti.

Dátum

Obsahuje pole na dátum.

Typ správy

Vloží riadok komunikačného typu. Vyberte text zo zoznamu.

Riadok predmetu

Vloží riadok predmetu.

Oslovenie

Pridať oslovenie. Oslovenie vyberte zo zoznamu.

Zdvorilostné zakončenie

Pridať pozdrav. Pozdrav vyberte zo zoznamu.

Päta

Vloží pätu.

Choď na Sprievodca faxom - Príjemca a odosielateľ

Please support us!