Sprievodca faxom

Otvorí sprievodcu pre faxy. Sprievodca vám môže pomôcť vytvoriť šablóny dokumentov pre faxové dokumenty. Potom môžete vytlačiť faxové dokumenty tlačiarňou alebo faxom, ak sú dostupné ovládače pre fax.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice prichádza so šablónami pre faxové dokumenty, ktoré môžete pomocou sprievodcu meniť podľa vlastných potrieb. Sprievodca vás prevedie krok za krokom vytváraním šablón a ponúkne množstvo rôznych možností vzhľadu a formátovania. Náhľad dokumentu vám dá predstavu ako bude výsledný fax vyzerať.

V dialógovom okne môžete kedykoľvek meniť hodnoty a voľby. Môžete tiež preskočiť celú stranu alebo dokonca všetky strany sprievodcu. V takom prípade ostanú v platnosti aktuálne (alebo základné) nastavenia.

Sprievodca faxom - Vzhľad strany

Definuje štýl vášho faxového dokumentu.

Sprievodca faxom - Položky

Určuje, ktoré prvky faxu majú byť vytlačené.

Sprievodca faxom - Príjemca a odosielateľ

Určuje príjemcu a odosielateľa faxu.

Sprievodca faxom - Päta

Určuje dáta v päte.

Sprievodca faxom - Meno a umiestnenie

Definuje meno a umiestnenie šablóny.

Späť

Pre zobrazenie zvolených nastavení z predchádzajúcej strany kliknite na tlačidlo Späť. Aktuálne nastavenia ostanú po kliknutí na toto tlačidlo nezmenené. Tlačidlo Späť bude aktívne od druhej strany.

Ďalej

Sprievodca uloží aktuálne nastavenia a prejde na ďalšiu stranu. Tlačidlo Ďalšia sa stane na poslednej strane neaktívne.

Dokončiť

Podľa zvolených nastavení sprievodca vytvorí šablónu dokumentu a uloží ju. Na pracovnej ploche sa objaví nový dokument založený na šablóne s názvom "Bez názvu X".

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Please support us!