Sprievodca listom - Päta

Specifies the information to include in the footer space.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


Päta

Enter the text for the footer lines.

Použiť iba na druhej a ďalších stranách

Skryť pätu na prvej strane.

Použiť čísla stránok

Includes page numbers in your letter template.

Choď na Sprievodca listom - Meno a umiestenie

Please support us!