Sprievodca listom - Príjemca a odosielateľ

Specifies the sender and recipient information.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Letter - Recipient and Sender.


Adresa odosielateľa:

Specifies your address information.

Použiť informácie o používateľovi pre spiatočnú adresu

Use the address data from LibreOffice - User Data in the Options dialog box.

Nová adresa odosielateľa

Use the address data from the following text boxes.

Názov

Specifies the name of the sender.

Ulica

Specifies the street address of the sender.

PSČ/Štát/Mesto

Specifies the address data of the sender.

Adresa príjemcu

Určuje adresu príjemcu

Použiť úchyty pre adresu príjemcu

Specifies that placeholder fields are inserted into the letter template.

Použiť databázu adries pre hromadnú korešpondenciu

Address database fields are inserted into the letter template.

Choď na Sprievodca listom - Päta

Please support us!