Sprievodca vytvorením listu

Spustí sprievodcu a vytvorí šablónu listu. Túto šablónu je možné použiť pre pracovnú aj osobnú korešpondenciu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice prichádza so vzorovými šablónami pre osobné alebo pracovné listy, ktoré je možné za pomoci sprievodcu upravovať podľa vlastných potrieb. Sprievodca vás prevedie krok za krokom vytváraním šablón a ponúkne veľa návrhov designu. Náhľad vám poskytuje predstavu ako bude výsledný list podľa vašich nastavení vyzerať.

V dialógovom okne môžete vami zadané položky a voľby kedykoľvek zmeniť. Môžete tiež preskočiť celú stránku alebo dokonca všetky stránky sprievodcu. V takom prípade ostanú v platnosti aktuálne (alebo základné) nastavenia.

Sprievodca listu - Vzhľad strany

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

Note Icon

Pri vytváraní pracovného listu môžete nastaviť veľa rôznych volieb, ktoré sa však obvykle neobjavujú v osobných listoch, ako napr. riadok Predmetu. Pri výbere Osobného listu nebudú v sprievodcovi zahrnuté voľby určené pre pracovné listy.


Sprievodca listom - Vzhľad hlavičkového papiera

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

Sprievodca listom - Tlačené položky

Defines the items to be included in the letter template.

Sprievodca listom - Príjemca a odosielateľ

Specifies the sender and recipient information.

Sprievodca listom - Päta

Specifies the information to include in the footer space.

Sprievodca listom - Meno a umiestenie

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

Späť

Umožnia vám zobraziť voľby predchádzajúcich krokov. Zároveň bude uložené aktuálne nastavenie.

Ďalej

Uloží aktuálne nastavenia a pokračuje na ďalšiu stránku.

Dokončiť

V závislosti na vašich voľbách sprievodca vytvorí novú šablónu dokumentu a uloží ju na váš pevný disk. LibreOffice vytvorí nový dokument založený na existujúcej šablóne s názvom "Bez názvu X" (kde X zastupuje číslo) a zobrazí ho na pracovnej ploche.

Note Icon

LibreOffice uloží aktuálne nastavenia v sprievodcovi na základe zvolenej šablóny. Tieto nastavenia sa použijú ako základné pri ďalšom spustení sprievodcu.


Please support us!