Funkcia Automatické opravy bola aktivovaná

1st ... bolo nahradené za 1st ...

Funkcia Automatické opravy pozmenila váš text a anglické poradové čísla modifikovala tak, že používajú horný index.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!