Funkcia Automatické opravy bola aktivovaná

Dvojité medzery boli ignorované

Funkcia Automatické opravy opravila váš text tak, že nahradila opakujúce sa medzery jednou medzerou.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!