Funkcia Automatické opravy bola aktivovaná

Bolo detekované URL, ktoré bolo nahradené hypertextovým odkazom.

Funkcia Automatické opravy zmenila váš text. Bolo detekované URL, ktoré bolo nahradené hypertextovým odkazom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!