Funkcia Automatické opravy bola aktivovaná

Dvojité úvodzovky (") boli nahradené

Váš text bol opravený funkciou Automatické opravy a dvojité úvozovky boli nahradené typograficky správnymi úvodzovkami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!