Funkcia Automatické opravy bola aktivovaná

Dve veľké písmená na začiatku slova a vety boli opravené na jedno veľké písmeno

Funkcia Automatické opravy opravila váš text tak, že slovo začínajúce dvomi veľkými písmenami na začiatku vety teraz začína jedným veľkým písmenom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!