Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Prevrátiť

Inverts the color values of a color image, or the brightness values of a grayscale image. Apply the filter again to revert the effect.

Icon Invert

Prevrátiť

Vyhladiť

Zmäkčí alebo rozostrí obraz použitím dolnopriepustného filtra.

Icon Smooth

Vyhladiť

Zaostriť

Sharpens the image by applying a high pass filter.

Icon Sharpen

Zaostriť

Zmazať šum

Removes noise by applying a median filter.

Icon Remove Noise

Zmazať šum

Solarizácia

Otvára dialógové okno na definovanie solarizácie. Solarizácia označuje efekt, ktorý vyzerá ako to, čo sa môže stať, keď je počas vývoja fotografie príliš veľa svetla. Farby sú čiastočne obrátené.

Icon Solarization

Solarizácia

Parametre

Specifies the degree and type of solarization.

Threshold Value

Specifies the degree of brightness, in percent, above which the pixels are to be solarized.

Prevrátiť

Určuje, že sa tiež majú invertovať všetky pixely.

Stmavnutie

Všetky pixely sú nastavené na svoje šedé hodnoty a potom sa zelený a modrý farebný kanál zníži o zadanú hodnotu. Kanál červenej farby sa nezmení.

Icon Aging

Stmavnutie

Aging Degree

Defines the intensity of aging, in percent. At 0% you see the gray values of all pixels. At 100% only the red color channel remains.

Posterizovať

Otvorí dialógové okno na určenie počtu farieb posterizácie. Tento efekt je založený na znížení počtu farieb. Vďaka tomu fotografie vyzerajú ako obraz.

Icon Posterize

Posterizovať

Poster Colors

Určuje počet, na ktorý sa má zmenšiť počet farieb obrázka.

Pop Art

Converts an image to a pop-art format.

Icon Pop Art

Pop Art

Kresba uhlíkom

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Icon Charcoal Sketch

Kresba uhlíkom

Reliéf

Zobrazí dialógové okno na vytvorenie reliéfov. Môžete zvoliť polohu imaginárneho zdroja svetla, ktorá určuje typ vytvoreného tieňa, a tým aj to, ako reliéf vyzerá.

Icon Relief

Reliéf

Light Source

Specifies the light source position. A dot represents the light source.

Mozaika

Spája malé skupiny pixelov do obdĺžnikových oblastí rovnakej farby. Čím väčšie sú jednotlivé obdĺžniky, tým menej detailov obrázok má.

Icon Mosaic

Mozaika

Rozlíšenie prvku

Determines the number of pixels to be joined into rectangles.

Šírka

Definuje šírku jednotlivých dlaždíc.

Výška

Definuje výšku jednotlivých dlaždíc.

Zväčšiť hrany

Zvýrazní alebo zostrí okraje objektu.

Please support us!