Standard Filter

Určuje logické podmienky na filtrovanie dát tabuľky. Toto dialógové okno je k dispozícii pre tabuľkové dokumenty, databázové tabuľky a databázové formuláre. Dialógové okno pre databázy neobsahuje tlačidlo Viac možností.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - More Filters - Standard Filter.

Database table view: Standard Filter icon in the Database toolbar.

Form view: Standard Filter icon in the Form bar.

Icon Standard Filter

Bežný filter


Filter

You can define a filter by indicating the type of line, the name of the field, a logical condition and a value or a combination of arguments.

Operátor

Pre nasledujúce argumenty si môžete vybrať medzi logickými operátormi AND / OR.

Názov poľa

Určuje názvy polí z aktuálnej tabuľky na ich nastavenie v argumente. Identifikátory stĺpcov sa zobrazia, ak pre názvy polí nie je k dispozícii žiadny text.

Podmienka

Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked.

Hodnota

Určuje hodnotu na filtrovanie poľa.

The Value list box contains all possible values for the specified Field name . Choose the value to be used in the filter. You can also choose the - empty - or -not empty - entries..

If you use the filter function in database tables or forms, then type the value in the Value text box to be used for filtering.

Please support us!