Mail

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Mail.


Hyperlink Mail Dialog Image

E-mail

PrĂ­jemca

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Zdroje dát

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Predmet

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Ďalšie nastavenia

Rámec

Zadajte názov rámca, v ktorom sa má otvoriť prepojený súbor, alebo vyberte preddefinovaný rámec v zozname. Ak ponecháte toto políčko prázdne, prepojený súbor sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Formulár

UrÄŤuje, ÄŤi je hypertextovĂ˝ odkaz vloĹľenĂ˝ ako text alebo ako tlaÄŤidlo.

Udalosti

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Text

UrÄŤuje viditeÄľnĂ˝ text alebo popis tlaÄŤidla pre hypertextovĂ˝ odkaz.

Názov

Vloženie názvu pre hypertextový odkaz. LibreOffice vloží tag NAME do odkazu.

Please support us!