Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Hyperlink.

Choose Edit - Hyperlink, when the cursor is placed in a hyperlink.

On Standard bar, click


Icon

Hyperlink Dialog

Select the type of hyperlink to be inserted.

Otočiť

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Mail

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Otočiť

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Otočiť

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Použiť

Použije dáta na váš dokument.

Zatvoriť

Zatvorí dialógové okno bez uloženia.

Pomocník

Opens the Help.

Obnoviť

Obnoví pôvodný stav položiek v dialógovom okne.

Please support us!