Otočiť

Otvorí panel nástrojov, ktorý obsahuje funkcie na optimalizáciu riadkov a stĺpcov tabuľky.

Ikonka

Optimalizovať veľkosť

Máte na výber z následujúcich funkcií:

Distribute Columns Equally

Upravenie šírky vybraných stĺpcov podľa šírky najširšieho stĺpca z výberu. Celková šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Ikonka

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Equally

Upravenie výšky vybraných riadkov podľa výšky najvyššieho riadku z výberu.

Ikonka

Rovnomerne rozložiť riadky

Please support us!