Body

Použije aktuálnu farbu zvýraznenia na pozadie označeného textu. Pokiaľ nie je označený text, kliknite na ikonu Zvýraznenie , označte text, ktorý chcete zvýrazniť, a potom znovu kliknite na ikonu Zvýraznenie . Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na šípku vedľa ikony Zvýraznenie a potom na požadovanú farbu.

Ikonka

Farba zvýraznenia

To Apply Highlighting

 1. On the Formatting bar, click the Highlight Color icon.

  Note Icon

  To change the highlighting color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.


 2. Select the text that you want to highlight.

  Tip Icon

  To apply highlighting to a single word, double-click the word.


 3. To turn off highlighting, press Esc.

To Remove Highlighting

 1. Select the highlighted text.

 2. On the Formatting bar, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click No Fill.

Please support us!