Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky.

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Please support us!