Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky. Ak chcete zmeniť stav záchytnej mriežky iba pre aktuálnu akciu, ťahajte objekt a súčasne držte stlačenú klávesu .

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid


To override this feature, hold down the key when you drag an object.

Please support us!