Dáta

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Pre pr├şstup k tomuto pr├şkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

Druh obsahu zoznamu

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Ak vyberiete mo┼żnos┼ą "Zoznam hodn├┤t", zobrazia sa v ovl├ídacom prvku v┼íetky polo┼żky zadan├ę do po─ża Zoznam z├íznamov na z├ílo┼żke V┼íeobecn├ę. Pre datab├ízov├ę formul├íre je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą referen─Źn├ę hodnoty (viz Referen─Źn├ę hodnoty pomocou zoznamu hodn├┤t).

Ak je obsah ovl├ídacieho prvku na─Ź├ştan├Ż z datab├ízy, je mo┼żn├ę pomocou ─Ćal┼í├şch mo┼żnost├ş ur─Źi┼ą druh zdroja d├ít. Napr. si je mo┼żn├ę vybra┼ą medzi tabu─żkou a dotazom SQL.

D├ítov├ę pole

With database forms, you can link controls with the data fields.

M├íte nieko─żko mo┼żnost├ş:

 1. Prv├Ż pr├şpad: Vo formul├íri je len jedna tabu─żka.

  V poli D├ítov├ę pole ur─Źite pole v tabu─żke zdroja d├ít, ktor├ęho obsah sa m├í zobrazi┼ą v tomto ovl├ídacom prvku.

 2. Druh├Ż pr├şpad: Ovl├ídac├ş prvok patr├ş do podformul├íra, ktor├Ż je vytvoren├Ż z SQL dotazu.

  V poli D├ítov├ę pole ur─Źite pole z SQL dotazu, ktor├ęho obsah chcete zobrazi┼ą.

 1. Tret├ş pr├şpad: Combo polia

  Pole v tabu─żke zdroja d├ít, v ktorom sa ukladaj├║ hodnoty zadan├ę alebo vybran├ę pou┼ż├şvate─żom, pre combo pole sa ur─Źuje vlastnos┼ąou D├ítov├ę pole. Hodnoty zobrazen├ę v zozname kombinovan├ęho po─ża zodpovedaj├║ SQL dotazu, ktor├Ż zad├íte vlastnos┼ąou Obsah zoznamu.

 2. ┼átvrt├Ż pr├şpad: Polia zoznamov

  D├íta, ktor├ę sa maj├║ zobrazi┼ą, obsahuje obvykle druh├í tabu─żka spojen├í s prvou tabu─żkou zdroja d├ít pomocou d├ítov├ęho po─ża.

  Ak chcete, aby sa v poli zoznamu zobrazovali d├íta z tabu─żky spojen├ę s aktu├ílnou tabu─żkou zdroja d├ít, zadajte v poli D├ítov├ę pole pole z tabu─żky, na ktor├║ pole zoznamu odkazuje. Alebo je mo┼żn├ę vybra┼ą datab├ízov├ę pole, ktor├ę ur─Źuje zobrazenie d├ít vo formul├íri. Toto d├ítov├ę pole poskytuje odkaz na ─Ćal┼íiu tabu─żku, ak obe tabu─żky pou┼ż├şvaj├║ spolo─Źn├ę d├ítov├ę pole. Obvykle je to d├ítov├ę pole, v ktorom sa ukladaj├║ jedine─Źn├ę ─Ź├şseln├ę identifik├ítory. D├ítov├ę pole, ktor├ęho obsah sa zobrazuje vo formul├íri, je mo┼żn├ę ur─Źi┼ą dotazom SQL v Obsah zoznamu.

Polia zoznamov pracuj├║ s referen─Źn├Żmi hodnotami. Je mo┼żn├ę ich implementova┼ą bu─Ć pomocou dotazu SQL (┼ítvrt├Ż pr├şpad) alebo pomocou n├ísleduj├║ceho zoznamu hodn├┤t:

Referen─Źn├ę hodnoty spojen├Żch tabuliek (SQL dotaz)

Ak chcete, aby sa v poli zoznamov zobrazovali d├íta z tabu─żky spojenej s aktu├ílnou tabu─żkou zdroja d├ít pomocou spolo─Źn├ęho d├ítov├ęho po─ża, zadajte v poli D├ítov├ę pole pole z tabu─żky, na ktor├║ pole zoznamov odkazuje.

Prepojenie vytvor├şte pomocou dotazu SQL Select, ktor├Ż je ur─Źen├Ż v polo┼żke Druh obsahu zoznamu v poli Obsah zoznamu (ak vyberiete "SQL" alebo "Nat├şvne SQL"). Pr├şklad: s aktu├ílnym formul├írom je spojen├í tabu─żka "Objednavky" a v datab├íze je tabu─żka "Objednavky" prepojen├í s tabu─żkou "Z├íkazn├şci". Je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą nasleduj├║ci SQL dotaz:

SELECT MenoZakaznika, CisloZakaznika FROM Zakaznici

"MenoZakaznika" je d├ítov├ę pole z prepojenej tabu─żky "Zakaznici" a "CisloZakaznika" je pole, ktor├ę zais┼ąuje prepojenie tabu─żky "Zakaznici" s tabu─żkou "Objednavky".

Referen─Źn├ę hodnoty pomocou zoznamu hodn├┤t

Pre polia zoznamov je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą zoznam hodn├┤t, ktor├Ż definuje referen─Źn├ę hodnoty. Ovl├ídac├ş prvok tak nezobrazuje priamo obsah datab├ízov├ęho po─ża, ale sk├┤r hodnoty priraden├ę v zozname hodn├┤t.

Ak pracujete s referen─Źn├Żmi hodnotami zo zoznamu hodn├┤t, nie je vo formul├íri vidie┼ą obsah datab├ízov├ęho po─ża ur─Źen├ęho v polo┼żke D├ítov├ę pole, ale priraden├í hodnota zo zoznamu. Ak na z├ílo┼żke D├íta vyberiete ako Druh zoznamu hodn├┤t mo┼żnos┼ą "Zoznam hodn├┤t" a prirad├şte pomocou po─ża Zoznam hodn├┤t (na z├ílo┼żke V┼íeobecn├ę) referen─Źn├ę hodnoty vidite─żn├Żm polo┼żk├ím zoznamu, porovn├í sa referen─Źn├í hodnota s obsahom ur─Źen├ęho datab├ízov├ęho po─ża. Ak referen─Źn├í hodnota zodpoved├í obsahu datab├ízov├ęho po─ża, zobraz├ş sa vo formul├íri zodpovedaj├║ca polo┼żka zoznamu.

Návrh filtra

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Oblas┼ą zdrojov├Żch buniek

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Obsah prepojenej bunky

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Obsah zoznamu

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

V pr├şpade datab├ízov├Żch formul├írov ur─Źuje zdroj d├ít polo┼żky v poli zoznamov alebo combo poli. Pod─ża zvolen├ęho druhu m├íte v poli Obsah zoznamu na v├Żber medzi r├┤znymi zdrojmi d├ít, ak dan├ę objekty vo va┼íej datab├íze existuj├║. Pon├║knut├ę tu bud├║ v┼íetky datab├ízov├ę objekty typu, ktor├Ż ur─Ź├şte v poli Druh obsahu zoznamu. Ak ste ako druh vybrali "Zoznam hodn├┤t", je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą referen─Źn├ę hodnoty. Ak zobrazenie z├ívis├ş od SQL dotazu, zadajte ho do tohto po─ża.

Pr├şklady SQL dotazov:

Pre polia zoznamov m├┤┼żu ma┼ą SQL dotazy nasleduj├║cu podobu:

SELECT pole1, pole2 FROM tabulka

"tabulka" je tabu─żka, ktorej d├íta sa zobrazuj├║ v zozname ovl├ídacieho prvku (tabu─żka zoznamu). "pole1" je d├ítov├ę pole, ktor├ę ur─Źuje polo┼żky vidite─żn├ę vo formul├íri; jeho obraz sa zobraz├ş v zozname. "pole2" je pole, ktor├ę sp├íja tabu─żku zoznamu s tabu─żkou formul├íra pomocou po─ża ur─Źen├ęho v D├ítov├ę pole, ak zvol├şte Zviazan├ę pole = 1.

Pre combo pole m├┤┼żu ma┼ą SQL dotazy nasleduj├║cu podobu:

SELECT DISTINCT pole FROM tabulka

"pole" je d├ítov├ę pole z tabu─żky zoznamu "tabulka", ktor├ęho obsah sa m├í zobrazi┼ą v zozname combo po─ża.

Zoznamy hodn├┤t v HTML dokumentoch

Pre HTML formul├íre je mo┼żn├ę zada┼ą zoznam hodn├┤t v poli Obsah zoznamu. Ako Druh obsahu zoznamu zvo─żte "Zoznam hodn├┤t". Tu zadan├ę hodnoty sa vo formul├íri nezobrazia a pou┼żij├║ sa pre priradenie hodn├┤t k zobrazen├Żm polo┼żk├ím. Z├íznamy v poli Obsah zoznamu zodpovedaj├║ HTML zna─Źke <OPTION VALUE=...>.

Pri odoslan├ş d├ít sa pracuje so zoznamom hodn├┤t zadan├Żch v poli Zoznam z├íznamov na z├ílo┼żke V┼íeobecn├ę a tie┼ż so zoznamom hodn├┤t z po─ża Obsah zoznamu na z├ílo┼żke D├íta: Ak je vybran├í polo┼żka s nepr├ízdnym textom v zozname hodn├┤t (<OPTION VALUE=...>), odo┼íle sa t├íto hodnota. V ostatn├Żch pr├şpadoch sa odo┼íle text zobrazen├Ż vo formul├íri (<OPTION>) .

Ak m├í zoznam hodn├┤t obsahova┼ą pr├ízdny re┼ąazec, zadajte do po─ża Obsah zoznamu na zodpovedaj├║cu poz├şciu hodnotu "$$$empty$$$" (pozor na mal├ę/ve─żk├ę p├şsmo). LibreOffice tento vstup interpretuje ako pr├ízdny re┼ąazec a prirad├ş ho zodpovedaj├║cej polo┼żke zoznamu.

Nasleduj├║ca tabu─żka ukazuje n├ív├Ąznosti medzi HTML, JavaScriptom a po─żom Obsah zoznamu v LibreOffice. V pr├şkladoch sa pou┼ż├şva pole zoznamu nazvan├ę "ListBox1" a v tomto pr├şpade "Polo┼żka" ozna─Źuje polo┼żku zoznamu zobrazen├║ vo formul├íri:

HTML zna─Źka

JavaScript

Polo┼żka v zozname hodn├┤t (Obsah zoznamu)

Prenesen├ę d├íta

<OPTION>Polo┼żka

Nie je mo┼żn├ę

""

zobrazen├í polo┼żka ("ListBox1=Polo┼żka")

<OPTION VALUE="Hodnota">Polo┼żka

ListBox1.options[0].value="Hodnota"

"Hodnota"

Hodnota priradená k zoznamu ("ListBox1=Hodnota")

<OPTION VALUE="">Polo┼żka

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Pr├ízdny re┼ąazec ("ListBox1=")


Prepojená bunka

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Za┼íkrt├ívacie pol├ş─Źko spojen├ę s bunkou

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Ak je za┼íkrt├ívacie pole trojstavov├ę, prepne sa do stavu "nerozhodnut├ę", v ostatn├Żch pr├şpadoch sa jeho za┼íkrtnutie zru┼í├ş

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Do bunky sa vlo┼ż├ş pr├ízdny re┼ąazec.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Za┼íkrtne sa pol├ş─Źko.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Zru┼í├ş sa za┼íkrtnutie pol├ş─Źka.


Tla─Źidlo mo┼żnost├ş (prep├şna─Ź) spojen├Ż s bunkou

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Do bunky sa vlo┼ż├ş pr├ízdny re┼ąazec.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Vyberie sa mo┼żnos┼ą.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Zru┼í├ş sa v├Żber mo┼żnosti.


Textov├ę pole spojen├ę s bunkou

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


─î├şseln├ę pole a form├ítovan├ę pole spojen├ę s bunkou

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Pole zoznamu spojen├ę s bunkou

Polia zoznamov podporuj├║ dva re┼żimy prepojen├ş, vi─Ć vlastnos┼ą "Obsah prepojenej bunky".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Select a single list item:

Spojenie obsahu: Do spojenej bunky sa skop├şruje text polo┼żky.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Polo┼żky posuvn├ęho zoznamu sa aktualizuj├║ pod─ża zmeny. V├Żber polo┼żiek sa zachov├í. Toto m├┤┼że sp├┤sobi┼ą aktualiz├íciu spojenej bunky.


Combo pole spojen├ę s bunkou

─îinnos┼ą

V├Żsledok

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Rozba─żovac├ş zoznam sa aktualizuje pod─ża zmeny. Editovacie pole combo po─ża a prepojen├í bunka nie s├║ ovplyvnen├ę.


Pr├ízdny re┼ąazec je NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Referen─Źn├í hodnota (vypnut├í)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Referen─Źn├í hodnota (zapnut├í)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Referen─Źn├í hodnota pre webov├ę formul├íre

Referen─Źn├ę hodnoty s├║ u┼żito─Źn├ę, ke─Ć navrhujete webov├Ż formul├ír, ktor├ęho inform├ície sa maj├║ odosla┼ą serveru. Ak pou┼ż├şvate─ż klikne na ovl├ídac├ş prvok, odo┼íle sa serveru zodpovedaj├║ca hodnota.

Napr├şklad m├íte dve polia pre mo┼żnosti "┼żena" a "mu┼ż" a prirad├şte referen─Źn├║ hodnotu 1 po─żu "┼żena" a hodnotu 2 po─żu "mu┼ż". Ak pou┼ż├şvate─ż vyberie pole "┼żena", prenesie sa na server hodnota 1, a ak vyberie "mu┼ż" odo┼íle sa hodnota 2.

Referen─Źn├ę hodnoty pre datab├ízov├ę formul├íre

Pre datab├ízov├ę formul├íre tie┼ż je mo┼żn├ę pomocou referen─Źnej hodnoty ur─Źi┼ą stav mo┼żnosti alebo za┼íkrt├ívacieho pol├ş─Źka. Napr. pou┼żijete tri mo┼żnosti "prebieha", "dokon─Źen├ę" a "poslan├ę znovu" s referen─Źn├Żmi hodnotami "ToDo", "OK" a "RS". V datab├íze sa ulo┼żia tieto referen─Źn├ę hodnoty.

Zviazan├ę pole

note

Ak zma┼żete obsah vlastnosti Zviazan├ę pole, pou┼żije sa k zobrazeniu a v├Żmene d├ít prv├ę pole v├Żsledku.


T├íto vlastnos┼ą pol├ş zoznamov definuje, ktor├ę d├ítov├ę pole pripojenia tabu─żky sa m├í zobrazi┼ą vo formul├íri.

Ak m├í pole zoznamu vo formul├íri zobrazova┼ą obsah tabu─żky spojenej s tabu─żkou formul├íra, ur─Źite v poli Druh obsahu zoznamu, ─Źi ide o v├Żsledok SQL dotazu alebo (prepojenej) tabu─żky. Pomocou vlastnosti Zviazan├ę pole ur─Ź├şte index d├ítov├ęho po─ża z dotazu alebo tabu─żky.

note

Vlastnos┼ą Zviazan├ę pole je len pre formul├íre, ktor├ę sa pou┼ż├şvaj├║ pre pr├şstup k viac tabu─żk├ím. Ak je formul├ír zalo┼żen├Ż iba na jednej tabu─żke, ur─Źuje sa zobrazen├ę pole priamo v D├ítov├ę pole. Ak ale chcete zobrazi┼ą v zozname d├íta z tabu─żky, ktor├í je s aktu├ílnou tabu─żkou prepojen├í spolo─Źn├Żm po─żom, ur─Ź├şte prepojen├ę d├ítov├ę pole vlastnost├ş Zviazan├ę pole.


Ke─Ć ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Sql", ur─Ź├şte index pod─ża SQL dotazu. Pr├şklad: Zad├íte do Obsah zoznamu SQL dotaz "SELECT Pole1, Pole2 FROM tabulka":

Zviazan├ę pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S po─żom ur─Źen├Żm v D├ítov├ę pole sa spoj├ş datab├ízov├ę pole "Pole1".

1

S po─żom ur─Źen├Żm v D├ítov├ę pole sa spoj├ş datab├ízov├ę pole "Pole2".


Ke─Ć ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Tabu─żka", definujete index pod─ża ┼ítrukt├║ry tabu─żky. Pr├şklad: V poli Obsah zoznamu je vybrat├í datab├ízov├í tabu─żka:

Zviazan├ę pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S po─żom ur─Źen├Żm v D├ítov├ę pole sa spoj├ş 1. st─║pec tabu─żky.

1

S po─żom ur─Źen├Żm v D├ítov├ę pole sa spoj├ş 2. st─║pec tabu─żky.

2

S po─żom ur─Źen├Żm v D├ítov├ę pole sa spoj├ş 3. st─║pec tabu─żky.


Please support us!