Vlastnosti ovládacieho prvku

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Ovládací prvok


note

You can only call the Properties dialog when in the Design mode with a control selected.


Pri zadávaní údajov v dialógu Vlastnosti je možné do niektorých combo polí zadávať viacriadkové hodnoty. Týka sa to polí, do ktorých sa dá zadať SQL príkaz, a tiež vlastností textových polí či označení. Tieto polia je možné otvoriť a zadať text. Je možné použiť následujúce klávesové skratky:

Klávesy

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Vloženie nového riadku.

Up Arrow

Umiestni kurzor na predchádzajúci riadok.

Down Arrow

Umiestni kurzor na nasledujĂşci riadok.

Enter

Ukončenie zadávania dát v poli a umiestnenie kurzoru do nasledujúceho poľa.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Všeobecné

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Dáta

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Udalosti

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Please support us!