Špeciálne vlastnosti formátovaných polí

Formatting: You can set the Formatting property by clicking the ... button in the Formatting line of the Properties: Formatted Field dialog. The Number Format dialog appears.

Ak je formátované pole spojené s textovým poľom databázy, budú sa záznamy považovať za text. Ak je formátované pole spojené s databázovým poľom, ktoré je možné zobraziť ako číslo, výstup bude zobrazovaný ako číslo. Dátum a čas sa interne tiež spracovávajú ako čísla.

Min. value and Max. value: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is 5, the connected database field contains the integer value 3. The output is 5, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is 10 and you enter 20. The input is corrected and 10 is written in the database). If the fields are not filled in for Min. value and Max. value, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the Default value do not apply.

Východzia hodnota: Hodnota nastavená ako východzia pre nové záznamy.

Please support us!