Kontextové menu poľa ovládacieho prvku

Kontextové menu poľa ovládacieho prvku obsahuje nasledujúce príkazy.

Nahradiť za

Otvorí podponuku, kde si je možné vybrať druh ovládacieho prvku, ktorým chcete nahradiť ovládací prvok označený v dokumente. Prevezmú sa všetky vlastnosti, u ktorých to je možné.

Textové pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na textové pole.

Tlačidlo

Vybraný ovládací prvok sa premení na tlačidlo.

Popisné pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na označenie.

Pole zoznamu

Vybraný ovládací prvok sa premení na pole zoznamu.

Zaškrtávacie políčko

Vybraný ovládací prvok sa transformuje na zaškrtávacie políčko.

Prepínač

Vybraný ovládací prvok sa premení na tlačidlo možností.

Combo pole

Vybraný ovládací prvok sa transformuje na rozbaľovacie pole.

Obrázkové tlačidlo

Vybraný ovládací prvok sa premení na obrázkové tlačidlo.

Výber súboru

Vybraný ovládací prvok sa premení na výber súboru.

Dátumové pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na dátumové pole.

Časové pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na časové pole.

Číselné pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na číselné pole.

Menové pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na menové pole.

Pole vzorky

Vybraný ovládací prvok sa premení na pole vzorky.

Ovládacie pole obrázka

Vybraný ovládací prvok sa premení na ovládacie pole obrázku.

Formátované pole

Vybraný ovládací prvok sa premení na formátované pole.

Please support us!