Zobraziť kresliace funkcie

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Ikonka

Zobraziť kresliace funkcie

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Výber

Ikonka

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Ikonka

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Ak chcete na úsečku pridať text, dvakrát kliknite na úsečku a napíšte alebo skopírujte text. Smer textu bude odpovedať smeru úsečky. Ak chcete úsečku skryť, vyberte Neviditeľný v poli Štýl čiary na paneli Vlastnosti kresby.


Obdĺžnik

Ikonka

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Elipsa

Ikonka

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Mnohouholník

Ikonka

Nakreslí čiaru zloženú z postupnosti rovných úsečiek. Kliknite na miesto, kde chcete začať, a ťahaním nakreslite úsečku. Kliknutím definujete koniec úsečky a rovnako pokračujte pri určení zostávajúcich častí. Dvojklikom ukončíte kreslenie čiary. Ak chcete vytvoriť uzavretý tvar, dvakrát kliknite na počiatočný bod.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Krivka

Ikonka

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Čiara voľnou rukou

Ikonka

Draws a freeform line where you drag in the current document. To end the line, release the mouse button. To draw a closed shape, release the mouse button near the starting point of the line.

Oblúk

Ikonka

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Eliptický výsek

Ikonka

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Eliptický odsek

Ikonka

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Ikonka

Nakreslí textové pole s vodorovnou orientáciou textu. Natiahnite pole do veľkosti, akú potrebujete, a potom napíšte alebo vložte text. Ak chcete otočiť text, otočte pole.

Animácia textu

Ikonka

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Bubliny

Ikonka

Draws a line that ends in a rectangular callout with horizontal text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand.

Základné útvary

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Základné tvary

Útvary symbolov

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Tvary symbolov

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Blokové šípky

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Vývojové diagramy

Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Bubliny

Hviezdy a panely

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Ikonka

Hviezdy

Body

Umožňuje vám upravovať body vo vašich kresbách.

Panel nástrojov Písmomaľby

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Galéria písmomaľby

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Ikona

Obrázok

Extrusion On/Off

Vypne alebo zapne 3D efekty pre vybraný objekt.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Zvislé bubliny

Ikonka

Draws a line that ends in a rectangular callout with vertical text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. Only available when Asian language support is enabled.

Vertikálny text

Ikonka

Nakreslí textové pole so zvislou orientáciou textu. Kliknite do dokumentu a potom napíšte alebo vložte text. Tiež je možné natiahnuť textové pole do požadovanej veľkosti. Je k dispozícii len pri zapnutej podpore ázijských jazykov.

Please support us!