Form Namespaces

Use this dialog to organize namespaces. You can access this dialog through the Add Condition dialog of the Data Navigator.

Menné priestory

Uv√°dza zoznam aktu√°lne definovan√Ĺch menn√Ĺch priestorov pre formul√°r.

Pridaҕ

Prid√° nov√Ĺ menn√Ĺ priestor do zoznamu.

Use the Add Namespace dialog to enter the Prefix and URL.

Upraviҕ

Uprav√≠ vybran√Ĺ menn√Ĺ priestor.

Use the Edit Namespace dialog to edit the Prefix and URL.

Zmazaҕ

VymaŇĺe vybran√Ĺ priestor n√°zvov.

Please support us!