Data Navigator

Určuje dátovú štruktúru aktuálneho dokumentu XForms.

Model name

Vyberie model XForms, ktorý chcete použiť.

Model

Pridáva, premenováva a odstraňuje modely XForms.

Pridať

Otvára dialógové okno Pridať model, kde môžete pridať model XForm.

Dáta modelu aktualizujú zmeny stavu zmien dokumentu

Ak je táto možnosť povolená, stav dokumentu sa nastaví na „zmenený“, keď zmeníte akýkoľvek ovládací prvok formulára, ktorý je viazaný na akékoľvek dáta v modeli. Ak nie je povolená, takáto zmena nenastaví stav dokumentu na „upravený“.

Odstrániť

Odstráni vybraný model XForm. Posledný model nemôžete odstrániť.

Premenovať

Premenuje vybraný model Xform.

Zobraziť podrobnosti

Prepína zobrazenie alebo skrytie podrobností.

Príklad

Lists the items that belong to the current instance.

Odoslania

Lists the submissions.

Väzby

Lists the bindings for the XForm.

Príklad

Toto tlačidlo má podmenu na pridanie, úpravu alebo odstránenie inštancií.

Pridať

Otvára dialógové okno, kde môžete pridať novú inštanciu.

Upraviť

Otvára dialógové okno, kde môžete upraviť aktuálnu inštanciu.

Odstrániť

Odstráni aktuálnu inštanciu. Poslednú inštanciu nemôžete odstrániť.

Show data types

Switches the display to show more or less details.

Pridať

Opens a dialog to add a new item (element, attribute, submission, or binding) as a sub-item of the current item.

Upraviť

Opens a dialog to edit the selected item (element, attribute, submission, or binding).

Zmazať

Deletes the selected item (element, attribute, submission, or binding).

Please support us!