User Interface

Specifies the options for the external PDF viewer user interface.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Export As - Export as PDF, User Interface tab.


PDF Export User Interface Options Dialog Image

Window options

Resize window to initial page

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý sa zobrazí v okne so zobrazením celej úvodnej stránky.

Center window on screen

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý sa zobrazí v okne čítačky vycentrovanom na obrazovke.

Open in full screen mode

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý sa zobrazí v okne čítačky na celú obrazovku pred všetkými ostatnými oknami.

Display document title

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý sa zobrazuje s názvom dokumentu v záhlaví čítačky.

User interface options

Hide menu bar

Vyberte, ak chcete skryť panel ponuky čitateľa, keď je dokument aktívny.

Hide toolbar

Vyberte, ak chcete skryť panel s nástrojmi čítačky, keď je dokument aktívny.

Hide window controls

Vyberte, ak chcete skryť ovládacie prvky čítačky, keď je dokument aktívny.

Transitions

Use transition effects

Vyberte, ak chcete exportovať efekty prechodu snímok Impress do zodpovedajúcich efektov PDF.

Bookmarks

All bookmark levels

Select to show all bookmark levels when the reader opens the PDF file.

Visible bookmark levels

Select to show bookmark levels down to the selected level when the reader opens the PDF file.

General

Initial View

User Interface

Links

Security

Digital Signatures

Export as PDF

Please support us!