Security

Specifies the security options of the exported PDF file.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Export As - Export as PDF - Security tab.


PDF Export Security Options Dialog Image

Set passwords

Kliknutím otvoríte dialógové okno na zadanie hesiel.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Printing

Not permitted

Tlańć dokumentu nie je povolen√°.

Low resolution (150 dpi)

Dokument moŇĺno vytlańćiŇ• len v n√≠zkom rozl√≠Ň°en√≠ (150 dpi). Toto nastavenie niektor√© prehliadańće PDF ignoruj√ļ.

High resolution

Dokument moŇĺno vytlańćiŇ• vo vysokom rozl√≠Ň°en√≠.

Changes

Not permitted

Zmeny obsahu nie s√ļ povolen√©.

Inserting, deleting, and rotating pages

Je povolen√© len vkladanie, mazanie a ot√°ńćanie str√°nok.

Filling in form fields

Je povolen√© len vypńļŇąanie pol√≠ formul√°ra.

Commenting, filling in form fields

Je povolen√© len komentovanie a vypńļŇąanie pol√≠ formul√°ra.

Any except extracting pages

Povolen√© s√ļ vŇ°etky zmeny okrem vybrania str√°nok.

Contents

Enable copying of content

Povolí kopírovanie obsahu do schránky.

Enable text access for accessibility tools

Vyberte, ak chcete povoliŇ• pr√≠stup k textu pre n√°stroje pr√≠stupnosti.

Please support us!