Links

Specify how to export bookmarks, document references and hyperlinks in your document.

All hyperlinks in your LibreOffice document are exported automatically to your PDF document.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose File - Export As - Export as PDF - Links tab.


PDF Export Links Options Dialog Image

General

Export bookmarks as named destinations

Enable the checkbox to export bookmarks in your document as named destinations in the PDF document. The destinations correspond to the location of your bookmarks. Use these destinations to create URL links that point to these locations in the PDF document.

Convert document references to PDF targets

ZaĆĄkrtnutĂ­m povolĂ­te konverziu URL odkazujĂșcich na sĂșbory ODF na odkazy na sĂșbory PDF s rovnakĂœm nĂĄzvom. V odkazujĂșcich URL sĂș prĂ­pony .odt, .odp, .ods, .odg, a .odm zmenenĂ© na prĂ­ponu pdf.

Export URLs relative to file system

Enable this checkbox to export URLs to other documents as relative URLs in the file system. See "relative hyperlinks" in the Help.

Cross-document links

Specify how to handle hyperlinks from your PDF file to other files.

Default mode

V dokumente PDF sa bude s odkazmi na inĂ© dokumenty zaobchĂĄdzaĆ„ tak, ako je to nastavenĂ© v operačnom systĂ©me.

Open with PDF reader application

Odkazy na inĂ© dokumenty budĂș otvĂĄranĂ© prehliadačom PDF, v ktorom je zobrazenĂœ aktuĂĄlny dokument. Prehliadač PDF musĂ­ zobrazenie danĂ©ho typu sĂșboru uvedenĂ©ho v hypertextovom odkaze podporovaĆ„.

Open with Internet browser

Odkazy na inĂ© dokumenty budĂș otvĂĄranĂ© vo webovom prehliadači. WebovĂœ prehliadač musĂ­ zobrazenie danĂ©ho typu sĂșboru uvedenĂ©ho v hypertextovom odkaze podporovaĆ„.

Please support us!